Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

  • Srities, kurioje numatoma veikla (projektas), istorija, situacija ir plėtros perspektyvos (plėtros tendencijos praeityje ir esama būsena, aplinkos veiksniai kurie ją įtakoja, sukurtoje infrastruktūroje numatomų paslaugų poreikis ir pasiūla jų kitimo tendencijų ir potencialo analizė ir kt.)
  • Organizacijos patirtis, susijusi su projekto veikla ir vieta aplinkoje (ką organizacija yra nuveikusi srityje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, partneriai, kaip projektas paveiks aplinką, projekto svarba aplinkai, poreikis ir paklausa numatytiems projekto rezultatams)
  • Analogiški aplinkoje vykdomi (numatomi vykdyti) projektai (konkuruojantys sprendimai ir organizacijos, jų vieta rinkoje, pajėgumai, privalumai ir trūkumai bei finansinė padėtis, darbo kokybė. Analogiškų projektų silpnosios ir stipriosios pusės, atitikimas vartotojų poreikiams)
  • SSGG analizė (stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės) - analizę, kuri įvertina organizacijos būklę, o svarbiausia nustato sritis, kurias reikėtų tobulinti, atskleidžia išorinės aplinkos galimybes, kuriomis galima pasinaudoti bei pavojus, kurių būtina išvengti