Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

  • Gen. rangovo paslaugos
  • Rangos įmonių, turinčių leidimus atlikti atitinkamus darbus, parinkimas
  • Statybinių medžiagų bei projekto sprendimų parinkimas, jų naudojimo ir vykdymo terminų bei kokybės kontrolė
  • Statybos metu naudojamų įrenginių kokybės kontrolė
  • Statybos objektų statybinių, ekonominių ir kitų ekspertizių pravedimo organizavimas
  • Objekto projektavimo ir statybos proceso techninė priežiūra ir juridinė kontrolė
  • Dalyvavimas išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas
  • Techninis ir juridinis atliktų darbų priėmimas
  • Pastatų ir įrenginių priėmimas į eksploataciją
  • Konsultacinės paslaugos