Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

  • Projektų rengimas ES subsidijų įsisavinimui
  • Investicinių projektų, verslo planų, galimybių studijų ES struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams rengimas
  • Įmonių/įstaigų strateginių vystymo planų, veiklos koncepcijų rengimas
  • Įmonių/įstaigų probleminių situacijų analizės atlikimas (probleminių situacijų sprendimų pateikimas, dalyvavimas šių sprendimų įgyvendinime)
  • Projektų viešinimo organizavimas ir atlikimas