Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

  • Atliekama SSGG analizė – išaiškinami regiono investiciniai privalumai ir grėsmės
  • Efektyviai dirbančios infrastruktūros investicinėje regiono rinkoje nustatymas
  • Regiono organizacijų (įmonių) produkcijos ir investicinių išteklių paklausos mokumo nustatymas
  • Sąlygų, užtikrinančių vietinių išteklių naudojimą investicijoms regiono įmonėse, nustatymas
  • Regioninės investicinės rinkos integracijos į tarptautines rinkas galimybės nustatymas