Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

  • Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai
  • Nekilnojamojo turto rinkos veikimo bendroji charakteristika
  • Nekilnojamojo turto rinkos struktūrinė ir funkcinė analizės
  • Makroaplinkos įtaka nekilnojamojo turto rinkos funkcionavimui
  • Mikroaplinkos įtaka nekilnojamojo turto rinkos funkcionavimui
  • Nekilnojamojo turto rinkos veikimo mechanizmai, jų palyginimas
  • Pagrindiniai nekilnojamojo turto rinkos parametrai: paklausa ir pasiūla, jų dinamika ir kitimo tendencijos
  • Kitų šalių nekilnojamojo turto rinkų įvairių segmentų palyginamoji analizė