Visos nekilnojamo turto paslaugos
+370 (656) 885 - 28
info@remi.lt

Paslaugos

Tarpininkavimas

Konsultavimas

Atstovavimas

Dokumentų tvarkymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teisinės konsultacijos

Įmonių steigimas

Verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų rengimas bei paraiškų pildymas ES paramai gauti

Aplinkos, regiono našumo tyrimai ir analizė

Atskiro regiono tyrimai ir patrauklumo verslui analizė

Leidimų atitinkamai veiklai organizavimas ir derinimas

Atskirų veiklos rinkos tyrimai ir analizė

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai ir analizė

Projektavimas

Statybų organizavimas ir techninė priežiūra

Tinkamo objekto parinkimas bei įsigijimas

Veiklos vertinimas

Žemės sklypų administravimas

Nekilnojamojo turto valdymas

Jeigu Jūs turite perteklinį ar probleminį nekilnojamąjį turtą, kuris reikalauja turto valdymo strategijos formavimo, UAB „REMI real estate“ gali Jums padėti teikdamas nekilnojamojo turto valdymo paslaugas, apimančias nuomą, priežiūrą, atranką, mokėjimus ir net remonto darbus.

Siekiant kuo stipriau užtikrinti bendradarbiavimą mūsų įmonė sudaro su turto savininkais turto administravimo sutartis įgaliojančias administratorių valdyti ir administruoti savininko turtą neperleidžiant jam nuosavybės teisių.

UAB „REMI real estate“ teikia tokias nekilnojamojo turto valdymo paslaugas:

  • Kuria nekilnojamojo turto efektyviausią panaudojimo strategiją ir tikslus;
  • Ieško nekilnojamojo turto nuomininkų;
  • Dirba su esamais nuomininkais (renka nuomos mokesčius, paskirsto mokesčius už patalpų priežiūrą ir/arba komunalines paslaugas, sprendžia kasdienines nuomininkų problemas, keičia nuomos terminus);
  • Didina nekilnojamojo turto pelningumą;
  • Nustato nekilnojamojo turto tobulinamas sritis;
  • Rengia nekilnojamojo turto naudojimo instrukcijas, taisykles ir planus;
  • Prižiūri nekilnojamojo turto remonto ir įrengimo darbus;
  • Kuria nekilnojamojo turto pardavimo strategiją;
  • Rengia nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis bei atstovauja turto savininką jas pasirašant.